O mně

Ing. Jana Nováčková, kouč a psychoterapeut

S každým klientem se snažím o navázání upřímného vztahu založeného na důvěře. Věřím, že každý člověk se někdy dostane do situace, kdy potřebuje dostat podporu, porozumění a  povzbuzení. Všichni máme v životě věci, které se nepovedly, nebo období, na která nevzpomínáme rádi. Důležité je jít dál - a to je někdy bez pomoci zvenčí nepředstavitelně těžké.

Kromě vzdělání je pro mou práci důležitá především škola nejvyšší - vlastní životní zkušenosti. V koučování pracovních témat klientů využívám také zkušenosti získané během více než 25-leté praxe v nadnárodních korporacích.


Vzdělání:

2018 - skupinová supervize (SUR, PhDr. Rašková)

2014 - 2017 teoretické vzdělávání v psychoterapii (Institut SUR, 220 hodin, úspěšně zakončeno závěrečnou zkouškou, zkoušející PhDr. Rašková, MUDr. Krombholz, oponentský posudek závěrečné práce PaeDr. Chytrý)

2010 - 2015 sebezkušenostní výcvik v psychoterapii (Institut SUR, 587 hodin, vedoucí komunity PhDr. Vyhnálek, vedoucí skupiny PhDr. Pečená, PhDr. Drahota)

2012 - 2014 vzdělávací program Profesionální kouč (Coaching Systems, s.r.o., akreditace MŠMT, 180 hodin, úspěšně zakončeno závěrečnou zkouškou, PhDr. Riethof, PhDr. Crkalová)

2013 osvědčení o získání profesní kvalifikace Poradce pro pozůstalé (autorizace MMR, autorizovaný zástupce PhD. Maiello, spis. značka 32622/2012 - 94, zkušební komise G. Maiello, PhD, PhDr. Vaško)

2008 - 2010 Pražská psychoterapeutická fakulta PVŠPSS (PhDr. Růžička)

1982 - 1986 Vysoká škola ekonomická, Praha

Další kurzy a semináře:

Kurz lektorských dovedností (Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, akreditace MPSV ČR, 60 hodin)

Problematika smrti a provázení umírajících a jejich blízkých (Remedium Praha, akreditace MPSV, 32 hodin, PhDr. Vodáčková, Mgr. Peňásová)

Základní krizová intervence (Remedium Praha, akreditace MŠMT, 51 hodin, PhDr. Lucká)

Metodika behaviorální terapie obezity (STOB)

Účast na konferencích (Konference paliativní medicíny, Konference sociální psychiatrie)

Seminář Vědomé umírání terapeutky Míly Lukášové

Seminář Princip stínu Dr. R. Dahlkeho

Seminář etikoterapie MUDr. V. Vogeltanze

Praxe:

2014 - 2018 psychoterapeutická činnost, doprovázení pozůstalých

2013 - 2018 Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví (účast na přípravě kurzů a lektorská činnost)

2010 - 2017 Senior fitnes z. s. (účast na školení cvičitelů zdravotní tělesné výchovy, modul Péče o duši a Základy koučování)

2013 - 2016 Pražský fotbalový svaz (účast na školení trenérů mládeže, modul Základy koučování)

2013 Sdružení STOB (vedení nadstavbového kurzu o duševních předpokladech zdravého stárnutí a udržení si dosažené váhy)

2010 - 2016 vlastní individuální psychoanalyticky orientovaná psychoterapie (cca 600 hodin)

Vytvořte si webové stránky zdarma!