Psychoterapie a životní koučink

Životní koučink a psychoterapie jsou dva blízké způsoby řešení náročných životních situací. Jde vlastně o specificky vedený rozhovor, díky kterému se můžete lépe zorientovat ve své situaci a uvědomit si příčiny problému i možná řešení. Snadněji se pak sami rozhodnete, co dál. Dostanete podporu, porozumění i inspiraci k tomu, jak nepříjemnou situaci změnit. A někdy pomoc k tomu, jak unést těžké situace, které prostě změnit nelze. Můžete získat:

V oblasti osobní:

 • posílení důvěry v sebe a ve své schopnosti
 • lepší sebepoznání, odhalení nevědomých navyklých vzorců chování
 • snížení úzkosti a nejistoty
 • vyšší spokojenost v životě, hledání životního smyslu

V oblasti vztahové:

 • lepší porozumění druhým
 • uvědomění si přirozených odlišností mezi lidmi
 • zlepšení komunikace doma i v práci
 • snadnější řešení konfliktních situací

V oblasti pracovní:

 • zvýšení motivace, výkonu, nalézání nových řešení
 • získání dovedností potřebných v nové pracovní pozici nebo k jejímu dosažení
 • posílení manažerských dovedností a vůdcovství, budování týmu
 • nalezení rovnováhy mezi soukromým a pracovním životem

V oblasti krizové:

 • překonání těžkých životních ztrát (rozvod, rozchod, ztráta zaměstnání)
 • truchlení po úmrtí blízkého člověka - více zde: www.poradnapropozustale.webnode.cz
 • zdravotní problémy blízkého člověka nebo vlastní
Vytvořte si webové stránky zdarma!